– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Att ha goda intentioner räcker inte

Att arbeta förebyggande, oavsett om det handlar om brotts- eller drogförebyggande eller med att främja barns och ungdomars sociala. emotionella och demokratiska utveckling så måste insatserna bottna i forskning och beprövad erfarenhet inte i en vilja att göra gott. Det gäller inom barnomsorg, skola, fritidsverksamhet och sociala projekt. Samhällets resurser och eldsjälars energi måste användas optimalt om vi ska nå framgång. De som driver sociala/förebyggande projekt har ett ansvar att utvärdera sina verksamheter. Och också förändra eller lägga ned overksamma och kontraproduktiva verksamheter. Här nedan två artiklar/röster i debatten. Länkar: Ungdomens hus i Fittja | Om Lugna gatan
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm