– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Författar Arkiv

OK – Nu kör vi!

Idag, den 27 april får hemsidan Skoluppdraget.se en nystart i och med denna blogg. Det är nästan på dagen fyra år sedan jag startade upp hemsidan Skoluppdraget.se syftet var då som nu att inspirera till och påverka den svenska skolans arbete med värdegrunds-, samhälls- och förebyggande frågor. Fyra år har gått och jag har varit involverad i ett antal metod- och materialutvecklingsprojekt. Jag har genom mina föreläsningar träffat och tagit del av tusentals duktiga skolmänniskors tankar kring värdegrundsuppdraget och skolans möjligheter när det gäller att förebygga. Och de vittnar om att det är svårt att få plats, tid och ork för allt och det som då ofta får stryka på foten är värdegrundsfrågorna. För att inte tala om skolans förebyggande arbete. Vi får nu nya läroplaner – och liksom i de tidigare läroplanerna betonas att skolan har ett värdegrundsuppdrag. Men det finns fortfarande ingen kursplan för hur skolan ska fostra sunda, goda demokrater. Och ingen tid avsatt. Det finns även en brist på kunskap om vad som fungerar. Hur skapar vi en lugn och trygg skolmiljö? Hur lever vi upp till de demokratiska värdena, som innefattar elevinflytande på riktigt (och inte bara som en schimär)? Hur kommer det sig att 17 år efter tobakslagens införande (det ska vara rökfritt på skolgården) så röks det på en majoriet av svenska skolgårdar? Ja det går att stapla frågorna till ett högt torn. Jag hävdar fortfarande och med en dåres envishet (liksom 2007) att det går – Det går att genomföra värdegrundsuppdraget. Det finns verktyg och metoder. Det finns visst tid. Det är till och med så att man sparar tid och att värdgrundsarbete är en förutsättning för att bygga den framgångsrika skolan. Det hänger ihop!Skolan är möjligheternas arena där vi utvecklar individer (hela människor) och bygger ett bättre samhälle. Vi gör det med kunskap och omsorg. Och det ska jag fortsätta förmedla här på hemsidan och i mina möten med alla er som jobbar i skolans värld. Det här är det första inlägget i bloggen. Här kommer forskning., utvärderingar, goda exempel, lärande erfarenhter, inspiration, reflektioner och nyheter blandas. Jag hoppas att alla kan hitta något av värde. OK – Nu kör vi – och som en första tankeväckare tänkte jag ställa frågan – Vad gör vi med elevernas kreativietet i skolan? Och vad kan vi göra för att bevara den. Se filmen nedan med föreläsningen som Sir Ken Robinson håller (Do Schools kill creativity?).// Niklas

Hallå, världen förändras

Jag håller med Hans Rosling. Vi kan inte ha kunskaper vars bäst före datum har gått ut för 30 år sedan. Det ger oss en skev världsbild och gör att vi fattar beslut från helt fel grunder. Skolans undervisning måste handla om världen som den ser ut idag. Och hur den förväntas se ut imorgon. Därför hoppas jag att alla lärare i SO-ämnena ersätter någon gammal lärobokstext om världens överbefolkning och om den svenska biståndspolitiken med Hans Roslings kolumn från dagens DN som bifogas här nedan. Länkar: Hans Roslings kolumn

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm