– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Författar Arkiv

Skolmisslyckanden största riskfaktorn

Andelen unga män som begår brott har sjunkit. Vid en jämförelse med ungdomar födda 1965, 1975 och 1985 så har forskarna kunnat konstatera att de (manliga) ungdomarna som var födda på 1980-talet i mindre utsträckning begick brott än de som var födda 1965. Man tittar även på orsaker till denna förändring och Internet uppges vara ett skäl till denna minskade brottslighet. Internet nämns ju även som orsak till att ungdomsdrickandet nu har nått historiskt låga nivåer. När det gäller riskfaktorer för att unga ska hamna i kriminalitet så anges även i denna forskningsrapport dåliga eller ej fullständiga skolresultat som den enskilt största riskfaktorn. Så det är bara att konstatera hur enormt viktig skolan är för vårt samhälle. Både för att bilda och rusta barn och unga för framtidens utmaningar, men även för att bygga det goda samhället. Läs DN-artikel här  

Elevernas ansvar

Har eleverna något ansvar för sin skolgång? Tar det i så fall detta ansvar ? På båda frågorna svarar Erik Helmerson nej i en artikel i DN. Han utgår från en skrift med skolregler anno 1906. I denna skrift kan läsas både om hur eleverna förväntas uppföra sig mot lärarna och vilket ansvar de har för sina studier.

Ordning och redadebatten

Utbildningsminister Jan Björklund har tillsatt Metta Fjelkner, nyligen avgången ordförande för Lärarnas Riksförbund, som utredare. Det hon ska utreda är hur vi kan skapa ”ordning och reda” i skolan. Min fråga blir – Vad sägs om att ta en annan utgångspunkt för hennes uppdrag än det numera så slitna ”ordning och reda” mantrat. Och istället fråga oss hur skapar vi trygghet, trivsel, arbetsro och arbetsglädje i skolan? Och svaret på den frågan behöver inte utredas, det vet vi. Tillitsfulla relationer mellan elever och lärare. Och som det går att läsa i nedanstående länkade text av Susanna Birgersson. Uppmuntran är en viktig ingrediens i att skapa sådana relationer.

Läs artikel: http://www.dn.se/ledare/signerat/arbetsro-lat-lararna-inspirera-varandra/

Utvecklingsarbete i Kronobergs län

utvecklingsarbete-kronobergs-lan

Jag har nu haft Växjö som boendeort de senaste tre dagarna. Anledningen till det är att jag har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län och Landstinget Kronoberg att projektleda ett utvecklingsarbete som går under namnet – Tobaksfri skola Kronoberg. Under dessa tre dagar har vi besökt och haft planeringsmöten med de sex skolor som ska delta i utvecklingsarbetet. Vi kommer under våren att genomföra förankringsarbete på skolorna samt ge dem en grundläggande utbildning. Sedan fortsätter vi att ge dem stöd och handledning under hela läsåret HT 2014 – VT 2015. Målsättningen är att dessa skolor sedan ska kunna fungera som inspirationskällor för övriga skolor i länet.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm