– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Bra möte på Skolverket

I förra veckan bjöd Skolverket in till ett möte. Mötet handlade om Skolverkets regeringsuppdrag (2011 – 2014), att se över och utveckla skolans ANDT-undervisning. (ANDT = Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak). Jag var inbjuden som sakkunnig. Mötet gick i en positiv och konstruktiv anda. Det är oerhört viktigt att Skolverket som vägledande myndighet för skolan tar upp den här minst sagt slumrande frågan i skolan. Och jag ser fram mot att vara en fortsatt del i utvecklingsarbetet under 2012. Mer om det nästa år med andra ord.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm