– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Filminspelning på Stadsbiblioteket

I dag var det tidig start. Innan Stadsbiblioteket i Stockholm hade öppnat för besökare så fick vi möjlighet att i dessa fantastiska lokaler spela in ett par scener för filmen – Tobaksfri skoltid. Filmen gör vi för Skolverkets räkning och den ingår som en del av Skolverkets regeringsuppdrag – att utveckla skolornas arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Själv agerar jag någon form av programledare/ berättare i filmen och har med andra ord fått pröva på hur det är att inför kamera både försöka prata och agera. Har nu förstått att jag inte är något ämne för en framtida programledarkarriär då jag har mycket svårt att göra två saker samtidigt. Exempelvis gå och prata. Något av det går som oftast fel. Nåväl hoppas filmen som helhet blir bra och kan inspirera till diskussioner på skolor runt om i landet. Nu sitter jag på tåget mot Eskilstuna, där jag ska träffa Rinmangymnasiets arbetsgrupp för ett tobaksfritt gymnasium.

Skoluppdraget.se tar sommarlov!

Skoluppdraget.se har i maj fyllt 6 år och ska under sommaren få en uppfräschning. Det innebär att vi stänger ned under sommaren och öppnar upp igen lagom till skolstart i månadsskiftet augusti/september. Ett än större fokus kommer då att ligga på att förmedla kunskaper om och tips på material att använda i undervisningen kring värdegrunds-, hälso- och samhällsfrågor. Samt hur man som skola kan utveckla en trygg och främjande skolmiljö. Väl mött då. Hälsningar Niklas Odén

Forskare svarar om unga på nätet

Debatten om näthat och att unga kränks på nätet riskerar att hamna snett och kanske till och med blir kontraproduktiv. Forskarna Elza Dunkels och Marcin De Kaminskis startar nu upp en webbtjänst dit man kan vända sig med frågor som berör ungdomars liv på nätet. De båda forskarna menar att det finns belägg för att ungdomar som befinner sig i riskzonen på nätet också befinner sig i rikszonen i ”verkliga livet”. Och att istället för att fokusera på det ”farliga nätet” borde kraft läggas på att stödja ungdomar som har det svårt. Återigen landar vi i att fokus bör läggas på att i första hand utveckla skyddsfaktorerna kring våra barn och unga. Och skolan har stora möjligheter att bidra i det arbetet med att bygga skyddande nät kring våra unga. Länkar: Forskare svarar om unga på nätet

Skolan bättre utan timplaner

Eleverna lär sig mer, lärarna trivs bättre och samarbete över ämnesgränserna ökar. Skolor som arbetar utan reglerad timplan lyckas bättre i sitt uppdrag. I en skola där inte murar byggs upp mellan ämnena ges ämnesövergripande temarbeten och värdegrundsuppdragets övergripande frågor möjlighet att ta plats i undervisningen. En undervisning som ger eleverna en helhetsbild av samhälle och verklighet. Är det inte dags att som det står i skollagen bygga en skola på forskning! Länkar: Reglerade timplaner försämrar elevers resultat
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm