– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Verbal funktionsnedsättning

Med anledning av debatten om näthatet så samtalade i morse en panel om detta i SVT. Birger Schlaug menade att näthatet är ett uttryck för verbal funktionsnedsättning – att man helt enkelt inte har lärt sig att föra ett samtal en dialog med sina medmänniskor. Vilket gör att man inte klarar av att föra en dialog med andra om man inte delar deras åsikter utan att man då regriderar till att hota och på olika sätt förnedra. Det blir lite neandertalnivå på det hela. Birger Schlaug menade att skolan har en mycket viktig roll i arbetet med att utveckla unga människors förmåga till att föra samtal. Att i dialog kunna vända och vrida på argumentationen även med åsiktsmotståndare. Han föreslog praktisk filosofi som metod för att träna ungdomar i logiskt reflekterande och verbal träning – det vill säga förmågan att reflektera över och omsätta sina tankar, värderingar och åsikter i ord. Jag håller med Birger i det här fallet. Se inslaget på SVT via länk nedan. Länkar: Panel SVT

Gott nytt år – Låt oss skapa opinion!

Skolan är möjligheternas arena för att förhindra att barn och unga hamnar i utanförskap och satsningar på barn och unga är INTE kostnader utan investeringar i ett bättre och tryggare samhälle. Dessutom lönsamt! Låt oss under 2013 skapa en opinionsvåg för att öka samhällets sociala investeringar och satsningar på förebyggande insatser i skolan och andra ungdomsmiljöer. Läs gärna artikel nedan. Länkar: Så mycket kostar våldet

Frukostseminarium

I morse deltog jag i ett frukostseminarium om trygghetsskapande åtgärder i skolan som stiftelsen Tryggare Sverige anordnade tillsammans med konsultfirman 4C Strategies. Tryggare Sverige har tillsammans med 4C tagit fram en arbetsmodell för risk- och krishantering i skolan. Arbetsmodellen innefattar såväl proaktiva som reaktiva delar, det vill säga både att förebygga kriser och att hantera dessa på bästa sätt om eller snarare när de inträffar. Bra att någon på ett strukturerat sätt tar sig an risk- och krishantering i skolmiljön, det behövs. Men det får inte hamna på en allt för teknisk nivå – planer, processer och styrning i all ära, det är bra verktyg att hålla ihop arbetet i en kris. Men det måste också handla om mjuka värden och verktyg för att skapa en hållbar social miljö i våra skolor. Goda och förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever, trygghet, framtidstro och tillit kan inga krishanteringsplaner skapa. Och det är kanske de starkaste förebyggande incitament som vi har. Och också mycket användbart när saker har gått fel. Så jag hoppas att de skolor som nu ska vara piloter för den här framtagna arbetsmodellen även kopplar på verktyg för att utveckla skolans sociala miljö i positiv riktning.

Teater Peros – Å andra sidan

I lördags var det premiär på Teater Peros pjäs Å andra sidan. Pjäsen bygger på Stefan Einhorns texter och väcker intresse och reflektion kring stora frågor som – vad är godhet? Vad är att göra rätt? Vad får handlingar för konsekvenser och vilket ansvar har jag för det? Med mera. Pjäsen vänder sig till tonåringar och erbjuds skolor i form av klassrumsteater. Jag var på premiären och förutom att det var både underhållande och tankeväckande så är jag övertygad om att föreställningen ger många goda uppslag till fortsatt arbete med eleverna kring värdegrundsfrågorna. Rekommenderas med andra ord. Läs mer via länken nedan. Vill samtidigt påminna om att jag och Stefan Einhorn har tagit fram en utbildning/föreläsning för skolpersonal med namnet Konsten att vara snäll och bli klok i skolan. En föreläsning som inspirerar till och visar på vägar att utveckla skolans sociala miljö samt ge ett vidare perspektiv på skolans kunskapsuppdrag. Läs mer om den under rubriken utbildningar/föreläsningar till vänster. Länkar: Teater Pero
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm