– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Kunskapspriset 2011

I år gick Nationalencyklopedins kunskapspris till Behrang Miri och Emerich Roth för deras goda arbete mot rasism, våld och utanförskap. Båda var i TV4:s morgonsoffa och blev intervjuade. En stor del handlade om deras syn på skolan som förebyggande arena och vilka möjligheter som skolan har för att vara en motkraft till negativa hemförhållanden och destruktiva gängbildningar. Håller fullständigt med om det och jag blir också glad för att ett kunskapspris ges till människor som har gett sig hän åt värdegrundsfrågor. Länkar: Årets kunskapspris vinnare

Mot Uddevalla!

Om några timmar sätter jag mig på tåget mot Uddevalla. För att imorgon genomföra en kombo – det vill säga att både föreläsa för en skolas elever och lärare kring ett tema. I det här fallet tobak. Infallsvinkeln på temat tobak är naturligtvis olika för mina elevföreläsningar och för mina lärarföreläsningar. Om vi vill nå fram måste vi målgruppsanpassa budskapet. Men målsättningen är densamma – att få såväl elever som lärare att agera för att så många av skolans elever som möjligt ska förbli tobaksfria. Har testat det här på några skolor med gott resultat, det har varit en bra grund för skolans fortsatta tobaksförebyggande arbete. I den bästa av världar skulle vi göra en trippel – det vill säga att vi lägger till en föreläsning för föräldrarna med. Ytterligare en infallsvinkel – men fortfarande samma målsättning. Temat den här gången är ju tobak, men skulle kunna vara något annat. Förebyggande frågorna har det gemensamt att de har mycket att vinna på en sådan här insats där elever, föräldrar och skolpersonal samtidigt får en (mälgruppsanpassad) duvning kring ett gemensamt tema. Då kan vi få saker att hända. Om ni på er skola skulle vilja testa en kombo eller trippel krnig någon värdegrunds- eller förebyggarfråga får ni gärna höra av er till mig.

Spännande samtal

Igår var jag inbjuden till Stefan Einhorns releasfest för hans nya bok – Änglarnas svar. Stefan och förre utrikesministern och ordförande i FN:s generalförsamling, Jan Eliasson, förde som inledning på kvällen ett samtal om boken och dess huvudtema kring ont och gott samt livsavgörande val. Det blev ett spännande samtal att lyssna till där Jan Eliasson kunde dra paralleller till sina möten med tyranner och våldshärskare som Saddam Hussein, Mugabe och Khaddaffi. Jan Eliasson menade att civilisationens fernissa i form av godhet är tunn och mycket lätt kan skadas och att människor och samhällen då kan hänfalla till oerhörd grymhet. Han nämnde bland annat folkmordet i Rwanda, som exempel. Det är en kamp och något vi måste jobba med att stärka denna skyddande fernissa. Stefan hävdade å sin sida att de flesta människor har både gott och ont i sig men att forskning har visat det finns människor som överhuvudtaget inte begår onda handlingar och det som är gemensamt för dessa är att de har vuxit upp i familjer och miljöer där värdegrundsfrågor har varit grundläggande och funnits som en ständigt pågående diskussion. Reflektion utifrån det här samtalet blir att medmänsklighet och godhet är något vi inte kan ta för givet utan både som individer och som samhälle måste värna om. Och skolan har ett värdegrundsuppdrag som just handlar om att värna om dessa goda värden. Läs gärna (länken nedan) om den utbildning/seminarium som jag och Stefan har utvecklat – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan – kanske är det ett sätt för er skola att lyfta värdegrundsuppdraget i er verksamhet. Länkar: Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

Jakten på ”maskulinitet”….

Intressant artikel i DN. Forskaren Michael Kimmel har intervjuat en antal unga män med förflutet i nynazistiska grupperingar. Han har kommit fram till att en gemensam nämnare är dessa unga killars jakt på maskulinitet. Läs mer i artikel nedan. Kimmel menar också att vi måste börja i tidiga år i skolan med att försöka påverka unga killars trygghet, självkänsla, känsloliv, syn på könsroller m.m. för att förebygga rekrytering till dessa grupperingar. Under 2009 jobbade jag fram ett skolmaterial för organisationen EXIT som just tar upp frågorna ur det perspektivet. Går att beställa hos EXIT, Fryshuset. Nu på väg till Borås för en heldagsutbildning för skolpersonal imorgon. Länkar: DN artikel Jakten på maskulinitet

Tobaksföreläsning på Entreprenörsgymnasiet

I måndags var det dags för höstterminens första föreläsning. Entreprenörsgymnasiet i Södertälje ville ta tag i tobaksbruket bland eleverna och undertecknad höll ett halvdagsseminarium om tobaksförebyggande arbete för personalen. Det blev en trevlig stund med många inspirerande diskussioner. Läs mer på Södertälje kommuns hemsida. Länkar: Skolpersonal fick ny kick i arbetet med tobak
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm