– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Demokrati inte så viktigt!

I den senaste World Values Survey – undersökningen i Sverige kan man utläsa att många unga svenskar anser att demokrati inte spelar så stor roll. Hela 26% av de tillfrågade i åldern 18 – 29 år tycker att det skulle vara ganska eller mycket bra om Sveriges styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. 21% av de tillfrågade ungdomarna skulle kunna tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. Staffan I Lindberg som är forskningsledare för ovanstående undersökning har skrivit en debattartikel om vad denna demokratibrist hos unga svenskar kan leda till samt vad den kan bero på (se länk nedan). En av de funderingar han har angående orsaker är att skolan förmedlar en allt för mekanisk och faktafokuserad syn på demokrati och glömmer de normativa värden som ligger bakom. Jag håller med och skulle vilja uttrycka det som att skolan i sin demokratiundervisning ibland tappar bort kanske de viktigaste delarna – att få eleverna att omfattas av och inte minst att värderingsmässigt och känslomässigt få diskutera och reflektera över demokratins innebörd. Jag undrar hur många av de 26% som enligt undersökningen idag anser att diktatur är ett bättre alternativ än demokrati som värderingsmässigt har funderat över och diskuterat med andra vad det (diktatur) skulle innebära. Som exempelvis över ”dilemmat” – i en diktatur är du inte fri att uttrycka din åsikt (om den skiljer sig från diktatorns). Och med tanke på det andra undersökningsresultatet som har väckt uppmärksamhet – I en diktatur har du ingen röst att sälja. I en diktatur finns inget tanke- eller handlingsutrymme förutom för diktatorn. Och så länge det inte är du som är diktator så är du och alla andra förlorare. Demokratin är på något sätt tagen för given av Sveriges unga. Då kan man kosta på sig att tycka det är OK att sälja sin röst eller att det vore fint med en stark ledare som inte behövde spela efter demokratins regler. Men denna ”demokratins lättja” är en riskfaktor som gör att odemokratiska grupperingar ges ett större spelutrymme. Vi måste bli bättre på att förmedla och förankra demokratins värden i skolan. Läs gärna det inspirationsmaterial (Låt stå nr 2)- Om att utveckla elevernas demokratiska kompetens – som jag skrev 2008. Klicka på länk till vänster i menyn Material och Inspiration.

Idag är det World no tobacco day

20110531120836_world-no-tobacco-day Idag är det, den av WHO utlysta, världsomspännande ”tobaksfria dagen”. World no tobacco day. I Sverige har vi sedan 1994 haft lag (tobakslagen) som förbjuder rökning på skolgårdar. Trots det röks det idag 2011 på över 80% av grundskolornas skolgårdar och 90% av gymnasieskolornas. Vad är det som gör att denna lag så fullständigt inte efterlevs? Och vad sänder det för signaler till barn och ungdomar? ”I och för sig har vi den här lagen – MEN, det är ju inte en så viktig lag så att den behöver efterlevas. Eller ens att försöka efterlevas. Det är lite som fortkörning ser ni barn. Vissa lagar gör vi vuxna som vi vill med.” Men om vi nu på world no tobacco day ska ägna en minut till varför vi har en lagstiftning som säger att skolgårdarna ska vara rökfria – vad är skälet? Jo, skälet är – rökning smittar. Röks det på skolgården och cigaretter finns tillgängliga kommer fler av eleverna att börja än om det inte finns där. Och ju mer det finns desto större smitthärd. För att göra bilden tydlig – Att tillåta rökning på sklogården är som att vara medveten om att det sker men ändå låta ett dödligt virus spridas fritt i skolan. Vad gjorde vi hösten 2009? Jo alla skolbarn (och de flesta vuxna) i hela Sverige vaccinerades mot svininfluensan, det kostade miljardbelopp och var en massiv insats för att skydda barnen mot ett fruktat virus. I Sverige har vi haft en lag i 17 år som syftar till skydda våra barn mot ett än mer dödligt virus. Men väldigt få bryr sig.

Konsten att vara snäll och bli klok i skolan

20110524123821_stefan2I början på 1990-talet gjorde jag mina första staplande steg som föreläsare och utbildare för skolpersonal. Jag jobbade då på Cancerfonden och hade varit med i arbetet med att ta fram ett skolmaterial om hur man kunde undervisa om cancer. Med det materialet åkte jag och tre andra föreläsare runt i landet. En utav dessa medföreläsare var Stefan Einhorn (se bild ovan), professor och cancerforskare. Idag kanske mer känd som författare till boken – Konsten att vara snäll. Stefan och jag har sporadiskt hållit kontakten sedan dess. I november förra året inledde vi återigen ett samarbete. Ett samarbete som resulterade i ett nytt föreläsningskoncept från Skoluppdraget.se – Konsten att vara snäll och bli klok i skolan. Utgångspunkterna är de två teman, godhet och visdom, som Stefans böcker – Konsten att vara snäll (Forum förlag 2005) och vägar till visdom (Forum förlag 2009) tar upp. Tillsammans har Stefan och jag anpassat föreläsningarna till skolans värld och uppdrag. Vår förhoppning är att du som arbetar i skolan är intresserade av att få ta del av och reflektera kring vad begreppen godhet och visdom kan ha för relevans för dagens skola. Väldigt mycket säger Stefan och jag – Se länk nedan till PDF som beskriver föreläsningarna mer utförligt och hur du går tillväga för att boka en föreläsning. Läs gärna om våra övriga utbildningar – klicka på länken aktuella utbildningar och föreläsningar – i menyn till vänster

Samlat grepp om främlingsfientlighet

Regeringen har idag beslutat att ta ett samlat grepp om främlingsfientligheten. En särskild utredare ska tillsättas med uppdrag att analysera nuläget i Sverige och komma med rekommendationer. Redan nu pekas skolan ut som en viktig arena. Bra initiativ – och visst är det här ett uppdrag som ingår i skolans värdegrundsuppdrag. Men återigen vi behöver inte bara tomma ord, vi behöver konkreta verksamma metoder, struktur och styrning samt resurser för att kunna uppfylla det. Och det hoppas jag att utredaren kommer fram till – Medan vi väntar så finns det material som redan idag visar på hur skolan kan arbeta för att motverka främlingsfientliga och odemokratiska strömningar bland eleverna. EXIT, Fryshusets skolmaterial tar upp dessa frågor. Länkar: Läs mer om regeringens förslag / Läs om EXIT
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm