– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Bra film från A Non Smoking Generation

Hur kommer det sig att det fortfarande röks på en majoritet av landets grundskolor och på nästan alla gymnasieskolor? Hur kommer det sig att vi – vuxna, föräldrar, lärare och annan skolpersonal på något sätt accepterar att minderåriga elever brukar nikotin – under skoltid, i skolan, eller överhuvudtaget. Hur kan så många skolor fortfarande förhålla sig passivt till det? Inte värt att ta tag i? Eller – vi har faktiskt inte tid. Eller det går inte. Hur kan det vara så? Är det egentligen inte självklart att skolor borde vara tobaksfria? Se filmen här ovan. Visa den för era elever. Gå även in på Tobaksfri skoltid NU! och läs mer vad ni kan göra för att göra det självklara – befria barnens skola från tobak.    

Första spadtagen tagna – Heartwork skolsupport

Igår kväll så genWorkshop Heartwork Skolsupportomfördes en workshop på Järvaskolan i Kista. Där diskuterades innehåll och utformning i programmet – Heartwork skolsupport och hur en samverkan kan ske mellan Järvaskolan och Heartwork för att utveckla programmet. Programmet syftar till att stödja skolor och elever att nå skolframgång. Och framförallt motverka att elever hoppar av eller inte klarar grundskolan med fullständiga betyg och på så sätt missa möjligheten att gå vidare till gymnasiet. 

Att känna sig trygg är viktigast för eleverna

Skolinspektionen har genomfört en stor undersökning där landets alla 5:or, 9:or och årskurs 2:or, gymnasiet har fått svara. Att få känna sig trygg i skolan är den viktigaste frågan för eleverna. Eleverna saknar också inflytande och att få vara med att utforma skolans ordningsregler. Att vara medaktörer i utformandet av skolans sociala miljö och kultur. Är det här frågor som ni vill ta tag i på er skola och skulle vilja ha stöd,  hör av er till mig  – Över 20-års erfarenhet av att arbeta med trygghetsfrågor och elevinflytandefrågor – hur vi tillsammans med eleverna bygger en trygg, trivsam och hälsofrämjande skolmiljö och skolkultur. Här kan ni läsa och höra om undersökningen

Skolan viktig för elevernas förtroende för samhället

En ny undersökning visar att lärare har en viktig roll att spela för att väcka elevernas intresse för politik och samhällsfrågor. Men inte bara det – utan även för att eleverna ska känna förtroende för samhället. Skolans demokratiuppdrag, lärarens roll som samhällsrepresentant, är oerhört viktig. Inte minst för att motverka olika former av radikalisering och utanförskap. Läs mer här 
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm