– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Den lärobokslösa skolan

I Sollentuna har man bestämt sig för att på sikt skrota läroböckerna och helt ersätta dessa med datorer och surfplattor. Ett fyrtiotal kommuner och flera friskolor använder idag 1- 1 tekniken (varje lärare och elev ska ha en egen bärbar dator eller surfplatta). Utvecklingen går mot den lärobokslösa skolan. Bäva månde läromedelsförlagen. Det känns nästan som om vi står inför ett sådant skifte som när skrivmaskinen på bara ett par år blev en helt död och osäljbar produkt. Och det framgångsrika bolaget Facit, som en gång i tiden hade dotterbolag och tusentals anställda världen över, föll ihop och försvann, på grund av konkurrensen från datorer och elektroniska räknare. Den enes bröd den andres död. Själv är jag positivt inställd till den här utvecklingen. För hur bra en lärobok än är kan den aldrig konkurrera i aktualitet eller informationsomfattning jämfört med det som lärare och elever har tillgång till via dator och Internet. Om kan dessutom lägger till de pedagogiska (och lustfyllda) program (appar) som finns att tillgå och hela tiden utvecklas för läsplattor och bärbara datorer så förstår man var framtiden ligger. Utmaningen är för lärarkåren, som behöver lära sig att hantera dessa hjälpmedel och utveckla sin undervisning utefter de nya möjligheterna. Men för den som vill är de kreativa möjligheterna oändliga. Och jag tror, att såväl lärare som elever som tar sig an den utmaningen både får roligare och lär sig mer.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm