– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Eller så ska vi inte visa filmen…(se nedan)

Ja det finns ju alltid två sidor av ett mynt. Och en mix av skickligt hantverk och genom att trycka på rätt ”värdeknappar” kan man få en hel facebookvärld att trycka på gilla knappen. Är det så med den film jag rekommenderat här nedan? Och det är så lätt att bara följa med strömmen, klick gilla! Det verkar ju så rätt, bra och riktigt – och därför missar man att söka djupare, vara källkritisk, ställa frågan har jag verkligen all information. Jag var inne på att filmen Kony 2012 var ett bra underlag för demokratidiskussioner i skolan. Och det tycker jag i ännu större utsträckning nu. Läs nedan artikeln om organisationen bakom filmen Kony 2012. Och om ni visar filmen för era elever – dela då också ut bifogad artikel så får ni verkligen något att diskutera. Det finns så många dimensioner i det här. Länkar: Artikel om Invisible CHildren
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm