– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Filminspelning på Stadsbiblioteket

I dag var det tidig start. Innan Stadsbiblioteket i Stockholm hade öppnat för besökare så fick vi möjlighet att i dessa fantastiska lokaler spela in ett par scener för filmen – Tobaksfri skoltid. Filmen gör vi för Skolverkets räkning och den ingår som en del av Skolverkets regeringsuppdrag – att utveckla skolornas arbete med ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). Själv agerar jag någon form av programledare/ berättare i filmen och har med andra ord fått pröva på hur det är att inför kamera både försöka prata och agera. Har nu förstått att jag inte är något ämne för en framtida programledarkarriär då jag har mycket svårt att göra två saker samtidigt. Exempelvis gå och prata. Något av det går som oftast fel. Nåväl hoppas filmen som helhet blir bra och kan inspirera till diskussioner på skolor runt om i landet. Nu sitter jag på tåget mot Eskilstuna, där jag ska träffa Rinmangymnasiets arbetsgrupp för ett tobaksfritt gymnasium.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm