– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Föreläser på Luftkonferensen

Den 2 – 3 oktober 2014 genomförs Luft-konferensen i Umeå. Luftkonferensen är Sveriges största konferens på tobaksområdet och både svenska och internationella föreläsare kommer att föreläsa. Så ska även jag göra. Min programpunkt går under rubriken – Hur får man förebyggande metoder att leva vidare som en del av ordinarie verksamhet. Den här konferensen handlar ju om tobak och tobaksförebyggande arbete. Men det jag ska prata om är applicerbart på vilket förebyggande arbete som helst. Klicka på länken nedan så kommer ni till presentationen av alla föreläsare som är klara till dags dato. Föreläsare LUFT
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm