– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Hela Sverige som arbetsfält

Jag summerar 2014 års arbete och ser då att jag har besökt 25 kommuner (Trelleborg, Eskilstuna, Växjö, Ljungby, Älmhult, Stenungssund, Västerås, Lysekil, Hudiksvall, Nynäshamn, Umeå, Göteborg, Linköping, Lund, Malmö, Karlstad, Högsby, Stockholm, Säter, Jönköping. Luleå, Härryda, Örebro, Arvika och Kil) några av dessa mer än en gång. Jag har genomfört ett 40-tal föreläsningar och i den situationen träffat närmare 5000 människor. Lärare, rektorer, skolsköterskor, folkhälsoplanerare, drogsamordnare, politiker, föräldrar och ungdomar. Jag har varit projektledare för Projekt Oberoende och Tobaksfri skola 2.0, två utvecklingsprojekt finansierade av Statens Folkhälsoinstitut. Jag har varit involverad i Skolverkets regeringsuppdrag kring ANDT och där bland annat spelat in en film om tobaksfri skoltid. Jag har utbildat A Non Smoking Generations informatörer och skrivit material till hemsidan Tobaksbarn.se. Jag har arbetat på uppdrag av länsstyrelsen och landstinget i Kronobergs län med ett utvecklingsprojekt. 2014 har varit ett mycket roligt och aktivt år. Jag har fått uppleva otaliga spännande och roliga möten med människor runt om i landet. Människor som precis som jag vill göra skillnad. Nu tar vi fart för ett lika bra 2015. Årets första resa gick utanför landets gräns – Åland.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm