– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Idag är det World no tobacco day

20110531120836_world-no-tobacco-day Idag är det, den av WHO utlysta, världsomspännande ”tobaksfria dagen”. World no tobacco day. I Sverige har vi sedan 1994 haft lag (tobakslagen) som förbjuder rökning på skolgårdar. Trots det röks det idag 2011 på över 80% av grundskolornas skolgårdar och 90% av gymnasieskolornas. Vad är det som gör att denna lag så fullständigt inte efterlevs? Och vad sänder det för signaler till barn och ungdomar? ”I och för sig har vi den här lagen – MEN, det är ju inte en så viktig lag så att den behöver efterlevas. Eller ens att försöka efterlevas. Det är lite som fortkörning ser ni barn. Vissa lagar gör vi vuxna som vi vill med.” Men om vi nu på world no tobacco day ska ägna en minut till varför vi har en lagstiftning som säger att skolgårdarna ska vara rökfria – vad är skälet? Jo, skälet är – rökning smittar. Röks det på skolgården och cigaretter finns tillgängliga kommer fler av eleverna att börja än om det inte finns där. Och ju mer det finns desto större smitthärd. För att göra bilden tydlig – Att tillåta rökning på sklogården är som att vara medveten om att det sker men ändå låta ett dödligt virus spridas fritt i skolan. Vad gjorde vi hösten 2009? Jo alla skolbarn (och de flesta vuxna) i hela Sverige vaccinerades mot svininfluensan, det kostade miljardbelopp och var en massiv insats för att skydda barnen mot ett fruktat virus. I Sverige har vi haft en lag i 17 år som syftar till skydda våra barn mot ett än mer dödligt virus. Men väldigt få bryr sig.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm