– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Inte allt man lär sig i skolan är av godo

Idag börjar cirka 100 000 7 åringar i skolan. Innan de har gått ut gymnasiet kommer mer än hälften av dem röka och/eller snusa. (Läs A Non Smoking Generations pressmeddelande – länk nedan) Skolan är tyvärr fortfarande en plats där många barn och ungdomar lär sig att röka och snusa. Trots lagstiftning är svenska skolgårdar den plats där barn och ungdomar dagligen möter och erbjuds tobak. På så sätt är skolan en gigantisk smitthärd av det dödliga virus som nikotinberoende är. Vilka andra virus skulle vi tillåta få husera fritt på de flesta skolgårdarna. Utvärderingar och forskning är entydig. Skolor som tar tobaksfrågan på allvar, arbetar efter de metoder som finns och är utvärderade får resultat på elevernas tobaksbruk. Vill vi så kan vi göra något åt det här med andra ord. Finns det då någon ursäkt att inte göra det? Länkar: Pressmeddelande A Non Smoking Generation
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm