– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Island har kommit långt

Jag deltog både som föreläsare och deltagare i Sveriges största konferens om tobak i förra veckan. Två dagar fullspäckat program på LUFT-konferensen i Umeå. Mycket trevligt och lärorikt.

IMG_1857

Själv föreläste jag kring temat – Hur man kan arbeta med implementering för att få metoder att långsiktigt fästa och bli en del av ordinarie verksamhet. I huvudsak så pratade jag om tobaksförebyggande arbete i skola och fritidsverksamhet. Det var ju trots allt en tobakskonferens, men det jag sade kan ju omsättas på mycket annat som man vill ha implementerat. Jag fick mycket positiv feedback från seminariedeltagarna och det var ju naturligtvis roligt. Något som jag själv tyckte var mycket bra och spännande var den presentation som gjordes av det drogförebyggande arbetet på Island. Man har på Island fått till en rejäl nedgång i drogbruket (tobak alkohol och narkotika) bland sina unga. Och därigenom nått häpnadsväckande bra siffror i jämförelse med övriga norden. Det man har gjort är att satsa på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barn och ungas livsmiljöer. Man har medvetandegjort och stärkt föräldrar, skol- och fritidspersonal att arbeta i enlighet med detta. Och slutligen man har gjort en rejäl investering i lokalsamhället och föreningslivet, så att alla barn och unga ska erbjudas meningsfulla och ordnade fritidssysselsättningar med vuxennärvaro. Det här arbetet har verkligen gett resultat. Presentationen och Islands resultat gjorde mig än mer övertygad om att vi även här i Sverige ska satsa på att arbeta med flerkomponentsprogram där vi stärker skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer i barn och ungas livsmiljöer. Arbetet ska i huvudsak ske lokalt och kommunpolitiker, föräldrar, lärare, fritidsledare, föreningsledare och ungdomarnas själva ska medvetandegöras och ges ansvar för detta arbete. Det handlar om att bygga lokala skyddande nätverk. Den kommun vars beslutsfattare och medarbetare vill höra mer om det här kan höra av sig till mig. Jag föreläsare gärna om lokal samverkan för byggande av en skyddande miljö för barn och unga.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm