– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Lite roligt är det 2

Apropå det där med den Nya skolan. Ser att skolminister Jan Björklund är mycket irriterad över Sollentuna kommuns beslut att på sikt skrota läroböcker och ersätta dessa med läsplattor och datorer istället. (se tidigare blogginlägg och länk till DN nedan). Rubriken i DN – som naturligtvis är hårt vinklad lyder – Skolministern sågar projekt med surfplatta. Men oavsett att rubriken är hårt vinklad, är det ändå frapperande hur han (Björklund) gång på gång ska in i detaljnivå och ha synpunkter på hur skolan, rektorer, lärare och övrig skolpersonal ska utföra sitt uppdrag. Och hur det alltid landar i det var bättre förr (och då inte avseende skolpolitiken utan gammal hederlig skolundervisning). Här i Sollentuna har man valt att inte låta eleverna i F och årskurs 1 använda penna och papper när de ska lära sig läsa och skriva. Utan det får de istället börja med i årskurs 2. Man anser sig ha belägg för att eleverna lär sig både läsa, skriva (både på dator och för hand) bättre på det sättet. Men tydligen vet Skolministern bättre. Eleverna måste skriva för hand och börja träna på det från första början. Och skolpolitiker, rektorer och lärare i Sollentuna håller mer eller mindre på med ett dåraktigt projekt som Skolinspektionen måste ingripa mot. Jag tycker att Björklund måste visa lite förtröstan mot dem som arbetar i skolan. Att de vill elevernas bästa. Att de är professionella. Att de har en tanke med det de gör. Och att det är bra eftersom skolan, liksom övriga samhället, inte kan stå still utan måste utvecklas. Det är det som är den Nya skolan. Men till min lista över Björklundska nyckelord (ordning, reda, befogenheter, beslagta, kvarsittning, anmärkning, RIKTIGA kunskaper) kan jag nu lägga till PAPPER och PENNA. Och den listan känns lite mer som filmen – Tillbaka till framtiden (där en kille reser tillbaka i tiden och blir klasskamrat med sina föräldrar) än in i framtiden och den NYA SKOLAN. Länkar: DN artikel
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm