– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Mera ANT- möten

Det har varit bråda ANT-mötesdagar i dagarna. Igår var jag på Socialdepartementet tillsammans med Oberoendeprojektets styrgrupp och diskuterade ANT-frågorna med de sakkunniga där, idag var det Länsstyrelsen i Stockholms län som bjöd in till seminarium om Regeringens ANDT-strategi och hur den skall omsättas i lokalt arbete. Diskussionernas vågor går som vanligt höga, men hur mycket verkstad kommer det att bli? Och många är nyfikna och undrar vad som ska falla ut av det uppdrag Skolverkeket har fått av regeringen. Att utreda skolans ANT-arbete samt komma med förslag på förbättringar. Jag tillhör en av de mest nyfikna på den frågan – kom igen nu Skolverket – ge oss något riktigt bra nu!
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm