– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Nu tar vi jullov!

20111221114321_IMG_0015 Det här året har varit omvälvande för skolan. Ny skollag, ny läroplan för grundskolan, nytt betygssystem med mera. Jag som har värdegrunds- och samhällsfrågor och deras plats i skolan som arbetsområde har upplevt att dessa i viss mån har fått stryka på foten under 2011. Det har helt enkelt inte funnits så mycket tid och ork att driva och utveckla dessa frågor också, när så mycket annat är nytt och behöver integreras i verksamheten. Det kan man verkligen ha förståelse för. Men samtidigt är den nya skollagen än tydligare med att skolan har ett förebyggande uppdrag och ansvar. I år kom också ett regeringsuppdrag till Skolverket att se över skolans drogförebyggande arbete – det vill säga ANDT-undervisningen. Och i Grums kommun bötfälldes en skola, i enlighet med Tobakslagen, för att de inte arbetade tillräckligt aktivt för att motverka rökningen på skolgården. Under hösten har jag fått förmånen att som referensperson läsa en ej ännu utgiven (kommer ut under våren) reportagebok om skolan som brottsplats. Och det är klart att med din inriktning som boken har är det kanske en lite väl ensidigt dyster läsning. Men intervjuerna med brottsoffer (elever), deras föräldrar, skolpersonal, BEO – Barn och Elevombudet, Skolpolitiker med flera visar på stora brister i skolans arbete med att skapa en trygg miljö för såväl elever som lärare. Det finns med andra ord fortsatt mycket att ta tag i. Och jag hoppas att vi under 2012 kommer ha mer tid och ork att även arbeta för en trygg och förebyggande skola. Jag kommer i alla fall fortsätta att driva de här frågorna och finns tillgänglig för er som vill det samma. God jul och gott nytt år så länge.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm