– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Några röster om Niklas

”Sedan 1995 har jag vid återkommande tillfällen haft glädjen att arbeta tillsammans med Niklas Odén, Skoluppdraget.se. Under de senaste åren har vi framförallt mötts i nationella utbildningsuppdrag och föreläsningssammanhang för vuxna som möter unga i sin professionella vardag. Niklas är en inspirerande föreläsare som man gärna lyssnar till, med kunskap från många områden med betydelse för ungas liv och vardag. T ex skola och samhälle, hälsa, risk- och friskfaktorer. Niklas är en klar och redig föreläsare, med en stillsam humor som lockar till reflektioner och småleenden.”

— Maria Nilsson Med Dr Epidemiologi och global hälsa Umeå Universitet

 “Niklas Odén, Skoluppdraget.se, är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare framför allt för sitt tydliga och pedagogiska framförande. Han är mycket kunnig och har lång praktisk erfarenhet inom sitt område. Dessa kvalitéer genomsyrar även hans projektledarskap som är proffsigt, metodiskt och effektivt”

— Ann-Therese Enarsson, F.d. Generalsekreterare A Non Smoking Generation samt VD IQ – Initiativet. Årets lobbyist 2004. Nu Chef för samhällsfrågor, Systembolaget

 ”Jag har sedan flera år haft glädjen att samarbeta med Niklas Odén, Skoluppdraget.se, när det gäller tobakspreventivt arbete för skolorna. Niklas är mycket tillmötesgående och lyhörd vilket gör det lätt att samarbeta. Det är en trygghet att jobba tillsammans med Niklas då han även är strukturerad och tydlig, ger bra och kloka synpunkter utifrån sin kunskap och man vet alltid att han håller vad han lovar. Med stor kunnighet, idérikedom och pedagogiska finesser förmedlar han ett budskap som når fram till deltagarna i utbildningarna. Det har varit idel lovord av deltagarna efter Niklas föreläsningar. Jag kan varmt rekommendera honom.”

– Ingrid Edvardsson, Folkhälsoutvecklare, Landstinget Kronoberg

”Vi i Järfälla har anlitat Niklas Odén, Skoluppdraget.se, som föreläsare och metodutvecklare sedan mitten av 90-talet. Sedan 2003 är Niklas anlitad som utbildare, inspiratör och mentor för vår kommuns tobaksförebyggande metodutveckling och för en del av vårt övriga hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi tycker att Niklas är en god föreläsare med bred kunskap om främjande och förebyggande metoder och metodutveckling. Hans breda kompetens som föreläsare innebär att han kan varva faktaupplysning med värderingsövningar och andra interaktiva inslag. Detta fördjupar oftast deltagarnas insikter och ger dem möjlighet att relatera själva och pröva sina ställningstaganden till temat. Vi vill varmt rekommendera Niklas för liknande uppdrag”

– Ulf Peterson, Drogsamordnare i Järfälla kommun

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm