– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Publikationer Niklas Odén

Niklas Odén har varit huvudförfattare* alternativt bidragit med texter till följande material och handledningar.

 • Filmmanus Tobaksfri skoltid* (Skolverket 2013- 2014)
 • Texter + elev och lärarhandledning Tobaksbarn.se* (A Non Smoking Generation 2013)
 • Texter om ANT-arbete i skolan (Skolverkets hemsida 2012 – 2013)
 • Handbok för en tobaksfri gymnasieskola*. (A Non Smoking Generation 2011)
 • Fattig i ett rikt land*, ett nyanserat perspektiv av den svenska fattigdomen. En inspirerande metod i att bemöta barn i fattigdom. (Barn till ensamma mammor, Fryshuset 2011)
 • Handledningsmaterial Operation Dagsverke* (Operations Dagsverke / Plan Sverige 2010)
 • Stora Trygghetsboken, om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete. (Stiftelsen Tryggare Sverige 2009)
 • Coach-handbok*. Ett coachmaterial för coachning av unga tjejer. (United Sisters, Fryshuset 2009)
 • Vägen ut*, en handbok i hur man förstår och bemöter extrema rörelser. (EXIT, Fryshuset 2009)
 • Skolan i demokratins tjänst*, handledningsmaterial om hur skolan kan förebygga att ungdomar rekryteras till vit makt-miljöer. (EXIT, Fryshuset 2008)
 • Var går gränsen – Handledning för temaarbete om jämställdhet, integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. * tillsammans med Josefin Grände (Brottsförebyggande rådet 2007)
 • Handbok för medling vid brott* (Brottsförebyggande rådet 2007)
 • Ditt nej gör stor skillnad – Föräldramaterial om barns och ungdomars tobaks- och drogvanor.* (A Non Smoking Generation / Statens Folkhälsoinstitut 2005)
 • Tillsammans mot tobak – Skolhandledning för ett helhetsgrepp kring ANT-frågorna i undervisning och skolmiljön.* (A Non Smoking Generation / Statens Folkhälsoinstitut 2005)
 • Livets spelregler – Skolhandledning för temaarbete om brott och brottsförebyggande för årskurserna 3 – 5* (Brottsförebyggande rådet 2004)
 • Du och Jag, Rätt och fel – Skolhandledning för temaarbete om brott och brottsförebyggande för årskurserna 6 – 9* (Brottsförebyggande rådet 2001)
 • Handledning för lektionsförslag om tobak.* (A Non Smoking Generation 1997)
 • Att undervisa om cancer – Skolhandledning för årskurserna 4 – 6 (Cancerfonden 1995)
 • Att undervisa om cancer – Skolhandledning för årskurserna 7 – 9 (Cancerfonden 1992)
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm