– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Opartiska medlare för att lösa konflikter i skolan?

Läser artikel i SVD om en forskningsrapport som har tittat närmare på hur konflikter löses i skolan (se nedan). I en miljö som skolan, där vi samlar en någorlunda åldershomogen grupp, kommer det att uppstå konflikter. Det vet vi. Ingen skola är helt utan konflikter oavsett hur bra man arbetar förebyggande. Därför är det förvånande hur, generellt sett, dålig skolan är på att hantera och lösa konflikter. Allt för ofta eskalerar konflikter till att bli kränkningar och mobbning. Och väl där hamnar man också förvånansvärt ofta i konflikt med hemmen, med anmälningar till skolinspektionen som resultat. Anmälningar till Skolinspektionen drar ut på tiden och skapar en ännu större avgrund mellan skola/kommun och föräldrar/eleven. Och sådana här konflikter måste för skolans skull men framför allt för elevens/elevernas skull lösas snabbt. Det får mig att fundera på om det finns behov av professionella och opartiska medlare, specialister på konflikter i skolmiljön, som skulle kunna anlitas av skolor och kommuner när en allvarlig konflikt uppstår. Det skulle troligen spara in en hel del tid och pengar. Kanske redan finns någon/några som arbetar med det? Men vad det verkar så behöver dessa marknadsföras bättre i så fall. Sen behövs mer utbildning av skolpersonal gällande konfliktlösning. Och det borde inte vara så svårt att få till. Länkar: SVD artikel
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm