– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Ordning och redadebatten

Utbildningsminister Jan Björklund har tillsatt Metta Fjelkner, nyligen avgången ordförande för Lärarnas Riksförbund, som utredare. Det hon ska utreda är hur vi kan skapa ”ordning och reda” i skolan. Min fråga blir – Vad sägs om att ta en annan utgångspunkt för hennes uppdrag än det numera så slitna ”ordning och reda” mantrat. Och istället fråga oss hur skapar vi trygghet, trivsel, arbetsro och arbetsglädje i skolan? Och svaret på den frågan behöver inte utredas, det vet vi. Tillitsfulla relationer mellan elever och lärare. Och som det går att läsa i nedanstående länkade text av Susanna Birgersson. Uppmuntran är en viktig ingrediens i att skapa sådana relationer.

Läs artikel: http://www.dn.se/ledare/signerat/arbetsro-lat-lararna-inspirera-varandra/

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm