– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Radioproduktion som pedagogiskt verktyg

Jag har under våren och fortsätter nu under hösten att samarbeta med mediahuset Fanzingos verksamhet Radio Fri. www.radiofri.se Radio Fris radioproducenter åker runt på bland annat SIS-institutioner och ger inlåsta ungdomar, som en del av deras skolarbete, möjlighet att göra radioprogram. Jag leder ett utvecklingsarbete som har fått ekonomiskt stöd från Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Vi, jag, radioproducenterna och skolans lärare, har tagit fram en modell där radioproduktionen går in som en del av elevernas skolarbete i svenska och samhällskunskap. Målsättningen är att arbetet ska stödja eleverna, som ofta har läs- och skrivsvårigheter, att utveckla färdigheter inom dessa områden. Mitt arbete ska resultera i ett handledningsmaterial som framöver ska kunna användas när SIS-skolor och Radio Fri samarbetar.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm