– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Reflektion kring prevention

I onsdags och torsdags denna veckan deltog jag både som föreläsare och deltagare i konferensen Reflektion kring prevention i Örebro. Konferensen anordnades av Örebro Universitet, Statens Folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen. En annan föreläsare på konferensen var den alltid lika intressanta norske forskaren Terje Ogden. Han har specialiserat sig på skolans möjligheter i det förebyggande arbetet. Eller som han själv uttrycker det – hur skolan kan bli mer effektiv och inkluderande. Han efterlyser en social läroplan och kursplan som integreras med ordinarie ämnens kursplaner. Han visade även på att man har lyckats ta fram just detta i Nya Zeland. Att lära ut sociala kompetenser som samarbete, självkontroll, empati, ansvarstagande och självhävdelse ska genomsyra samtliga skolämnen. Eller som han också något förenklat uttryckte sig – Skolan ska lära ut fyra saker – Läsa, skriva, räkna och bete sig. För er som inte har varit i kontakt med Terje Ogden kan jag rekommendera att om ni får möjlighet – gå ochl yssna på en föreläsning eller läs någon av de böcker han har skrivit om skola och social fostran. Det är mycket inspirerande och ger nya insikter.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm