– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolan så oerhört viktig

Att gå i skolan är viktigt på så många olika sätt. Man får möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter. Man får testa våra ställningstaganden och forma sin värdegrund. Och inte minst man får ingå i ett socialt sammanhang och på så sätt utveckla sin sociala kompetens och samspelet med andra människor. De så kallade hemmasittarna missar alla dessa utvecklingsmöjligheter – inte minst gällande deras sociala utveckling. Därför så viktigt att vi tidigt fångar upp och hjälper hemmasittarna tillbaka till skolan så fort det bara går. Läs mer här – http://www.svt.se/opinion/article2677361.svt
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm