– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolan som brottsplats

Jag läser Arbetsmiljöverkets undersökning och rapport om hot och våld i skolan. Läser parallellt en ännu outgiven bok på samma tema som jag har fått i uppdrag att granska och komma med synpunkter på. Helt klart är att det behövs en förändring gällande förhållningssätt och inställning till skolan som en plats där brott ”är tillåtet” och där brottsoffer dagligen kan tvingas möta den som utsätter henne. Länkar: Arbetsmiljöverkets undersökning
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm