– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

SOMMARLOV!

Efter vad som känns som en lång och spännande vår tar jag nu sommarlov! Jag har precis färdigställt det ANDT-material som jag har haft i uppdrag för Skolverket att ta fram. (ANDT – Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) Materialet ska läggas upp tillsammans med ett par vetenskapliga rapporter på Skolverkets hemsida. Och mitt material är menat att ge stöd till de skolor som vill arbeta förebyggande med ANDT-frågorna och för en hälsofrämjande skola. Nu är det ju semester tider så materialet kanske först kommer upp till skolstart men jag kommer att hinta och läka här på Skoluppdraget.se när det är dags. Nu tar jag som sagt ledigt – men ser fram mot en spännande höst – föreläsningar runt om i landet, projektledning i två olika metodutvecklingsprojekt som har stöd från Statens Folkhälsoinstitut. Och uppdraget för Skolverket kommer att fortsätta i någon form. Vi hörs och ses – Trevlig sommar!
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm