– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Våld och hot ett arbetsmiljöproblem i skolan

Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor undersökning av arbetsmiljön i svenska skolor. Och man ser att skolorna har stora utmaningar framför sig. Bland annat med att utveckla ett förebyggande arbete mot våld och hot i skolan. Våld och hot är ju som bekant inte bara ett arbetsmiljöproblem utan även lagbrott och ett samhällsproblem. Det finns med andra ord ytterligare skäl att den svenska skolan blir bättre på att förebygga våld och hot. Det ligger så att säga i skolans samhällsuppdrag. För om våld, hot och kränkningar blir normaliserat i skolmiljön, så blir det även något som barn och unga även tar med sig hem, på sin fritid och ut i samhället. Därför är det så oerhört viktigt att skolan tar tag i sitt förebyggande arbete och att man arbetar med metoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det behövs skapas rutiner och struktur för det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Metoder för att få med personal, elever och föräldrar i att skapa en skolmiljö och skolkultur där våld, hot och kränkningar inte accepteras av någon. Och det bästa med ett sådant strukturerat arbete är att det även ger positiva resultat på annat så som att få ned stressnivån, elever och lärare känner sig tryggare och trivs bättre och i slutändan ger det positiva skolresultat. Hör av er om ni vill ha stöd i att bygga ett hållbart främjande och förebyggande arbete. DN artikel om arbetsmiljön i skolan
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm