– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Demokrati inte så viktigt!

I den senaste World Values Survey – undersökningen i Sverige kan man utläsa att många unga svenskar anser att demokrati inte spelar så stor roll. Hela 26% av de tillfrågade i åldern 18 – 29 år tycker att det skulle vara ganska eller mycket bra om Sveriges styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om demokratiska val. 21% av de tillfrågade ungdomarna skulle kunna tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. Staffan I Lindberg som är forskningsledare för ovanstående undersökning har skrivit en debattartikel om vad denna demokratibrist hos unga svenskar kan leda till samt vad den kan bero på (se länk nedan). En av de funderingar han har angående orsaker är att skolan förmedlar en allt för mekanisk och faktafokuserad syn på demokrati och glömmer de normativa värden som ligger bakom. Jag håller med och skulle vilja uttrycka det som att skolan i sin demokratiundervisning ibland tappar bort kanske de viktigaste delarna – att få eleverna att omfattas av och inte minst att värderingsmässigt och känslomässigt få diskutera och reflektera över demokratins innebörd. Jag undrar hur många av de 26% som enligt undersökningen idag anser att diktatur är ett bättre alternativ än demokrati som värderingsmässigt har funderat över och diskuterat med andra vad det (diktatur) skulle innebära. Som exempelvis över ”dilemmat” – i en diktatur är du inte fri att uttrycka din åsikt (om den skiljer sig från diktatorns). Och med tanke på det andra undersökningsresultatet som har väckt uppmärksamhet – I en diktatur har du ingen röst att sälja. I en diktatur finns inget tanke- eller handlingsutrymme förutom för diktatorn. Och så länge det inte är du som är diktator så är du och alla andra förlorare. Demokratin är på något sätt tagen för given av Sveriges unga. Då kan man kosta på sig att tycka det är OK att sälja sin röst eller att det vore fint med en stark ledare som inte behövde spela efter demokratins regler. Men denna ”demokratins lättja” är en riskfaktor som gör att odemokratiska grupperingar ges ett större spelutrymme. Vi måste bli bättre på att förmedla och förankra demokratins värden i skolan. Läs gärna det inspirationsmaterial (Låt stå nr 2)- Om att utveckla elevernas demokratiska kompetens – som jag skrev 2008. Klicka på länk till vänster i menyn Material och Inspiration.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm