– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Första spadtagen tagna – Heartwork skolsupport

Igår kväll så genWorkshop Heartwork Skolsupportomfördes en workshop på Järvaskolan i Kista. Där diskuterades innehåll och utformning i programmet – Heartwork skolsupport och hur en samverkan kan ske mellan Järvaskolan och Heartwork för att utveckla programmet. Programmet syftar till att stödja skolor och elever att nå skolframgång. Och framförallt motverka att elever hoppar av eller inte klarar grundskolan med fullständiga betyg och på så sätt missa möjligheten att gå vidare till gymnasiet. Ofullständig eller avbruten skolgång (grundskolan) är den enskilt största riskfaktorn för en ung människa att få en negativ livsutveckling, hamna i framtida problem och utanförskap. Omvänt gäller att ju längre en ung människa stannar i utbildningskedjan – Grundskola, gymnasiet och högskola och når skolframgång, desto bättre förutsättningar för en positiv livsutveckling och möjlighet att bryta ett eventuellt utanförskap. Utanförskap är alltid i första hand en personlig tragedi, men det medför också oerhörda samhällskostnader. En enda individs utanförskap beräknas kosta mellan 10 – 15 miljoner kronor. Det finns således såväl mycket goda mänskliga skäl så som samhällsekonomiska skäl att göra vad vi kan för att så många som möjligt av våra barn och unga får en bra livsresa. Och här kan som sagt var skolan göra skillnad. Skolor i socialt- och ekonomiskt utsatta områden står inför större utmaningar att få eleverna att nå skolframgång. Det är i dessa områden och skolor som Heartwork skolsupport ska ge stöd. När arbetet drar igång kommer jag att skriva mer här om hur det utvecklas.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm