– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Frukostseminarium

I morse deltog jag i ett frukostseminarium om trygghetsskapande åtgärder i skolan som stiftelsen Tryggare Sverige anordnade tillsammans med konsultfirman 4C Strategies. Tryggare Sverige har tillsammans med 4C tagit fram en arbetsmodell för risk- och krishantering i skolan. Arbetsmodellen innefattar såväl proaktiva som reaktiva delar, det vill säga både att förebygga kriser och att hantera dessa på bästa sätt om eller snarare när de inträffar. Bra att någon på ett strukturerat sätt tar sig an risk- och krishantering i skolmiljön, det behövs. Men det får inte hamna på en allt för teknisk nivå – planer, processer och styrning i all ära, det är bra verktyg att hålla ihop arbetet i en kris. Men det måste också handla om mjuka värden och verktyg för att skapa en hållbar social miljö i våra skolor. Goda och förtroendefulla relationer mellan vuxna och elever, trygghet, framtidstro och tillit kan inga krishanteringsplaner skapa. Och det är kanske de starkaste förebyggande incitament som vi har. Och också mycket användbart när saker har gått fel. Så jag hoppas att de skolor som nu ska vara piloter för den här framtagna arbetsmodellen även kopplar på verktyg för att utveckla skolans sociala miljö i positiv riktning.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm