– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Mot Uddevalla!

Om några timmar sätter jag mig på tåget mot Uddevalla. För att imorgon genomföra en kombo – det vill säga att både föreläsa för en skolas elever och lärare kring ett tema. I det här fallet tobak. Infallsvinkeln på temat tobak är naturligtvis olika för mina elevföreläsningar och för mina lärarföreläsningar. Om vi vill nå fram måste vi målgruppsanpassa budskapet. Men målsättningen är densamma – att få såväl elever som lärare att agera för att så många av skolans elever som möjligt ska förbli tobaksfria. Har testat det här på några skolor med gott resultat, det har varit en bra grund för skolans fortsatta tobaksförebyggande arbete. I den bästa av världar skulle vi göra en trippel – det vill säga att vi lägger till en föreläsning för föräldrarna med. Ytterligare en infallsvinkel – men fortfarande samma målsättning. Temat den här gången är ju tobak, men skulle kunna vara något annat. Förebyggande frågorna har det gemensamt att de har mycket att vinna på en sådan här insats där elever, föräldrar och skolpersonal samtidigt får en (mälgruppsanpassad) duvning kring ett gemensamt tema. Då kan vi få saker att hända. Om ni på er skola skulle vilja testa en kombo eller trippel krnig någon värdegrunds- eller förebyggarfråga får ni gärna höra av er till mig.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm