– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolan viktig för elevernas förtroende för samhället

En ny undersökning visar att lärare har en viktig roll att spela för att väcka elevernas intresse för politik och samhällsfrågor. Men inte bara det – utan även för att eleverna ska känna förtroende för samhället. Skolans demokratiuppdrag, lärarens roll som samhällsrepresentant, är oerhört viktig. Inte minst för att motverka olika former av radikalisering och utanförskap. Läs mer här 
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm