– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skoldebatten rasar vidare

Man behöver ju inte gå till ytterligheter för att övertrumfa varandra om ”skolans förfall”. Men båda artikelförfattarna har sina poänger. Dock krävs att skolan återigen börjar arbeta mer efter såväl pedagogisk forskning som forskning om vad som skapar arbetsro, trivsel och trygghet i skolan. Artikel i Expressen Artikel i DN
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm