– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Snart Skolforum – Kom och lyssna på min föreläsning

Den 31 oktober och 1 november är Skolforummässan i Älvsjö, Stockholm. På måndagen den 31 oktober, kl. 14.00 föreläser jag under rubriken Tobaksfri skoltid – hur når vi dit? Så här står det i programmet: Nästan alla (90%) som börjar röka eller snusa gör det före de fyllt 18 år. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren, medan man går i skolan. En skoltid fri från tobak har visat sig vara ett avgörande stöd för unga att förbli tobaksfria. Men hur når vi dit? Läs mer om arbetet på www.tobaksfriskoltid.nu 
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm