– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

En generation upp i rök

Rökningen har gått kraftigt ned bland vuxenbefolkningen i Sverige. Och det är ju glädjande. Men bland Sveriges femtonåringar går det åt andra hållet. Alla vuxna kan göra något för att motverka den här utvecklingen. Föräldrar har en viktig roll att spela när det gäller deras barns tobaksbruk, likaså kan politiker fatta beslut som begränsar exponeringen och tillgängligheten till tobaksvaror. Handlare kan strikt följa lagstiftningen och inte sälja till minderåriga. Alla vuxna kan reagera på när minderåriga röker eller snusar. Ni vuxna som arbetar i skolan har en av de viktigaste rollerna i det tobaksförebyggande arbetet. Tobaksbruk i skolan smittar. Därför ska vi ha en tobaksfri miljö i skolan. Lyssna på reportage i Studio ett från igår via länk nedan.   Länkar: En generation upp i rök
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm