– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Forskare svarar om unga på nätet

Debatten om näthat och att unga kränks på nätet riskerar att hamna snett och kanske till och med blir kontraproduktiv. Forskarna Elza Dunkels och Marcin De Kaminskis startar nu upp en webbtjänst dit man kan vända sig med frågor som berör ungdomars liv på nätet. De båda forskarna menar att det finns belägg för att ungdomar som befinner sig i riskzonen på nätet också befinner sig i rikszonen i ”verkliga livet”. Och att istället för att fokusera på det ”farliga nätet” borde kraft läggas på att stödja ungdomar som har det svårt. Återigen landar vi i att fokus bör läggas på att i första hand utveckla skyddsfaktorerna kring våra barn och unga. Och skolan har stora möjligheter att bidra i det arbetet med att bygga skyddande nät kring våra unga. Länkar: Forskare svarar om unga på nätet
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm