– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Naturligtvis….

…Ska elever lära sig att skriva för hand, med penna och på papper. Och naturligtvis ska eleverna läsa böcker. Och visst ska det vara ordning och reda i skolan. Frågan är bara vägen dit. Och där tror jag att lärarna som har utbildning för det, som i sitt dagliga arbete möter elever och ställs inför pedagogiska och sociala utmaningar är bättre lämpade att hitta vägarna och verktygen till den Nya skolan än Skolminister Björklund.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm