– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Projekt Oberoende och debatt

Igår var det först möte med styrgruppen för projektet Oberoende som jag ska vara projektledare för med start i höst. I styrgruppen sitter representanter för Ungdomens Nykterhetsförbund, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och A Non Smoking Generation. Projektet handlar om att ta fram en för organisationerna gemensam verksamhetsplattform för drogförebyggande arbete riktat till ungdomar. Jag kommer berätta mer framöver. Därefter bar det iväg till Fryshuset som anordnade debatt om ungdomars livsvillkor samt möjligheter till delaktighet och inflytande. Utgångspunkten var den undersökning som Fryshuset har låtit göra genom sin Fryshusetandan turné runt landet. Flera tusen ungdomar har kommit till tals. Och en intresant koppling mellan mina två möten under denna dag var att ungdomar uppfattar alkohol som ett stort problem. Läs mer i Fryshusets debattartikel här nedan. Slutligen – Lena Adelsohn Liljeroth (Idrotts- och kulturministern) deltog i debatten. Hennes slutord, angående hur stärka ungdomar och verka för att de inte hamnar i negativa beteenden, var – Skolan är den viktigaste arenan – YES!
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm