– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolan bättre utan timplaner

Eleverna lär sig mer, lärarna trivs bättre och samarbete över ämnesgränserna ökar. Skolor som arbetar utan reglerad timplan lyckas bättre i sitt uppdrag. I en skola där inte murar byggs upp mellan ämnena ges ämnesövergripande temarbeten och värdegrundsuppdragets övergripande frågor möjlighet att ta plats i undervisningen. En undervisning som ger eleverna en helhetsbild av samhälle och verklighet. Är det inte dags att som det står i skollagen bygga en skola på forskning! Länkar: Reglerade timplaner försämrar elevers resultat
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm