– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Skolmisslyckanden största riskfaktorn

Andelen unga män som begår brott har sjunkit. Vid en jämförelse med ungdomar födda 1965, 1975 och 1985 så har forskarna kunnat konstatera att de (manliga) ungdomarna som var födda på 1980-talet i mindre utsträckning begick brott än de som var födda 1965. Man tittar även på orsaker till denna förändring och Internet uppges vara ett skäl till denna minskade brottslighet. Internet nämns ju även som orsak till att ungdomsdrickandet nu har nått historiskt låga nivåer. När det gäller riskfaktorer för att unga ska hamna i kriminalitet så anges även i denna forskningsrapport dåliga eller ej fullständiga skolresultat som den enskilt största riskfaktorn. Så det är bara att konstatera hur enormt viktig skolan är för vårt samhälle. Både för att bilda och rusta barn och unga för framtidens utmaningar, men även för att bygga det goda samhället. Läs DN-artikel här  
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm