– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Varför har skolor så svårt med internkommunikationen?

I dag skulle jag föreläsa för all personal på en gymnasieskola. Skolan har själva anmält sig till ett utvecklingsprojekt där denna föreläsning ingår som en del av förankringsarbetet. När klockan väl var slagen och föreläsningen skulle börja hade 15 av skolans 85 medarbetare infunnit sig. Och vi tvingades att ställa in föreläsningen. Och i och med det så tog vi inte heller det här nödvändiga steget i implementeringsarbetet. Och det här är inte första gången det inträffar under de 20 år jag har arbetat med skolan som arena. Utan det är tyvärr ganska vanligt förekommande. Dock inte alltid med resultatet att vi ställer in. Men allt för ofta så saknas en stor del av personalgruppen. Eller de som kommer till utbildningsinsatsen vet inte vad den ska handla om eller hur det hänger ihop med utvecklingsprojekt eller den verksamhet man bedriver på skolan. I ett annat utvecklingsarbete som jag deltog i så kunde vi efter två års arbete utläsa i utvärderingen att en majoritet av skolans personal inte hade förstått att skolan hade deltagit utvecklingsarbetet. Om något ska kunna implementeras i en organisation så är kommunikation och förankringsarbetet av högsta prioritet. Alla inom organisationen måste ha kännedom om vad och varför något ska implementeras eller förändras. Man måste även ha ledningens uttalade och tydliga stöd för arbetet samt en majoritet av personalstyrkan med sig. För att så ska kunna ske måste den interna kommunikationen i skolan fungera. Man måste ha kanaler som når alla medarbetare. Och medarbetarna ska ha kravet på sig att ta del av den information som sprids i dessa kanaler. Det ska också, om skolan har beslutat att ingå i ett utvecklingsarbete, vara tydligt att man inte som medarbetare kan välja bort att delta. Jag menar att när det gäller den här biten så skiljer sig skolvärlden milsvitt från övrigt arbetsliv. För jag har mycket svårt att tänka mig att medarbetarna på ett företag skulle kunna vara så dåligt informerade om de prioriterade utvecklingsprojekt som drivs av företaget som medarbetarna i skolan ofta är. Jag har också mycket svårt att tänka mig att medarbetare i ett företag, efter eget huvud, väljer bort vad man ska hålla sig informerad om och delta i. Om skolan ska lyckas med ett förbättringsarbete oavsett vad det gäller så måste man utveckla ledarskapet internkommunikationen och medarbetarskapet.
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm