– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Verbal funktionsnedsättning

Med anledning av debatten om näthatet så samtalade i morse en panel om detta i SVT. Birger Schlaug menade att näthatet är ett uttryck för verbal funktionsnedsättning – att man helt enkelt inte har lärt sig att föra ett samtal en dialog med sina medmänniskor. Vilket gör att man inte klarar av att föra en dialog med andra om man inte delar deras åsikter utan att man då regriderar till att hota och på olika sätt förnedra. Det blir lite neandertalnivå på det hela. Birger Schlaug menade att skolan har en mycket viktig roll i arbetet med att utveckla unga människors förmåga till att föra samtal. Att i dialog kunna vända och vrida på argumentationen även med åsiktsmotståndare. Han föreslog praktisk filosofi som metod för att träna ungdomar i logiskt reflekterande och verbal träning – det vill säga förmågan att reflektera över och omsätta sina tankar, värderingar och åsikter i ord. Jag håller med Birger i det här fallet. Se inslaget på SVT via länk nedan. Länkar: Panel SVT
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm