– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Stöd till kommuner

stod-till-kommuner_840x472

Forskning har visat att det mest effektiva förebyggande arbetet bygger på så kallade flerkomponentsstrategier bestående av anpassade främjande, förebyggande och åtgärdande insatser (komponenter). När det gäller främjande och förebyggande insatser riktade till barn och unga så handlar det om att på de arenor och i de miljöer där unga befinner sig, så som hem, skola, fritidsverksamheter och samhället i stort föra in komponenter som stödjer och ökar skyddsfaktorer och minskar riskfaktorer. I den bästa av världar möts då de unga av en övervägande del skyddsfaktorer i sin vardag. Som kommun bör man sträva efter att i verksamheter som föräldrastöd, barnomsorg, skola och fritidsverksamhet samt socialtjänst ha en samsyn och en röd tråd i sitt främjande och förebyggande arbete.

Skoluppdraget stödjer kommuner att utveckla en kommunövergripande strategi och röd tråd i det förebyggande arbetet i skola och andra ungdomsmiljöer. Ett arbete som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Stöd ges i form av inspirationsföreläsningar, utbildning, policyarbete, handledning, projektledning och implementeringsstöd.

Ex på nuvarande och tidigare uppdragsgivare

Eslöv, Gotland, Göteborg Stad, Härryda, Högsby, Järfälla, Kristianstad, Lysekil, Malmö stad, Mora, Munkfors, Nacka, Nynäshamn, Sundsvall, Sunne, Stockholm stad, Trelleborg, Umeå och många fler…..
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm