– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Stöd till skolor

stod-till-skolor_840x472

Enligt Skollagen så omfattar utbildningen i skolan all verksamhet som bedrivs där. Alltså inte bara det som sker i klassrummet i undervisningssituationen utan även det som sker i korridorer, på raster och i bemötanden mellan skolpersonal, elever och föräldrar. Enligt skollagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med andra ord innefattar det även arbetet med att skapa en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö.

Skoluppdraget.se ger stöd till skolor att utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utveckla en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö samt en undervisning som binder samman kunskap och värdegrund. Allt utifrån en helhetssyn på skolans uppdrag.

Stöd ges i form av inspirationsföreläsningar, utbildning, handledning, konsultation, implementeringsstöd och projektledning.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att skapa en tillitsfull, trygg och hälsofrämjande skolmiljö handlar om att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i skolmiljön.

Forskning har också visat att de skolor som lyckas bäst att integrera skolans kunskapsuppdrag med dess sociala uppdrag också får det bästa totala utfallet gällande elevernas skolframgång.

Skoluppdraget har kunskap om verktyg och arbetssätt för att utveckla en sådan miljö samt en undervisning som integrerar kunskap med värdegrundsperspektivet.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm