– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Om Skoluppdraget.se

om-skoluppdraget_840x472

Skoluppdraget.se är en tankesmedja och utvecklingsplats för värdegrunds-, samhälls- och förebyggandefrågor i skolan. Ambitionen är att vara en inspirationskälla och drivande kraft i utvecklingen av skolors, kommuners, myndigheter och organisationers arbete med dessa frågor. Utgångspunkten är alltid en helhetssyn på skolans uppdrag och verksamhet.

Här på Skoluppdraget.se kan du läsa om verksamheten och ta del av utvecklingsprojekt, forskning, utvärderingar, material, intervjuer och reflektioner inom dessa områden.

Idé/Bakgrund

Skoluppdraget.se startades 2007 av Niklas Odén. Niklas har över tjugo års erfarenhet av att arbeta med samhälls-, värdegrunds- och förebyggandefrågor i skolan och på andra ungdomsarenor.

”Jag hade länge tänkt på att samla mitt nätverk, mina erfarenheter, uppdragsgivare och de projekt jag har arbetat och arbetar med under ett och samma tak. Sedan 2007 har jag gjort det på Skoluppdraget.se. Min förhoppning är att Skoluppdraget.se ska kunna fungera som en tankesmedja, debattforum och utvecklingsplats för värdegrunds-, samhälls- och förebyggandefrågor i skolan. En mötesplats där myndigheter, organisationer och ämnesexperter möter de som arbetar i skolan eller med skolan som arbetsfält. Ett forum där kunskap, idéer och material kring dessa frågor utvecklas, förmedlas och sprids. Nu under våren 2014 tas ett nytt steg i den utvecklingen då hemsidan har fått en ny form.

Om Niklas Odén

Niklas Odén är initiativtagare till och den som driver Skoluppdraget.se.

Niklas Odén är en av Sveriges mest erfarna, kunniga och efterfrågade föreläsare, metod- och materialutvecklare samt projekt- och handledare när det gäller värdegrunds-, förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolor och andra ungdomsmiljöer. Niklas har i över tjugo års tid anlitats av myndigheter, organisationer och skolor. Han har skrivit ett tjugotal nationellt spridda handledningsmaterial för skolan och andra ungdomsarenor.

Niklas är verksam genom det egna företaget Links of Importance Niklas Odén AB.

© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm