– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Stöd till myndigheter och organisationer

stod-till-myndigheter-organisationer_840x472

Som myndighet eller organisation kan man ha som ambition eller uttalat i sitt uppdrag att nå ungdomar. Det kan även handla om att nå eller utbilda vuxna som i sin tur i sin yrkesverksamhet eller i rollen som föräldrar möter barn och ungdomar. Ibland handlar det om att utveckla metoder. Ibland handlar det om ta fram någon form av metodmaterial, ofta ett material man vill ska användas i skolan. För att ett material ska vara relevant och nå ut i skolans värld så måste det vara anpassat efter skolans styrdokument, läroplan och kursplaner. Och det måste ha ett innehåll och pedagogiskt upplägg som gillas av såväl lärare som elever.

Skoluppdraget.se stödjer myndigheter och organisationer att utveckla metoder och material för förebyggande och främjande insatser i skola och andra ungdomsmiljöer.

Stöd ges i form av utredning, metodutveckling, författande av metodmaterial, utbildning och projektledning.

Ex på nuvarande och tidigare uppdragsgivare

(Myndigheter) Brottsförebyggande rådet (Inom ramen för regeringsuppdrag), Finansinspektionen, Myndigheten för Skolutveckling, Skolverket (Inom ramen för regeringsuppdrag), Statens Folkhälsoinstitut / Folkhälsomyndigheten, Vägverket, samt många av landets länsstyrelser och landsting.
 
(Organisationer) A Non Smoking Generation, Barn till ensamma mammor (Fryshuset) , Exit (Fryshuset), IQ Initiativet, Operation Dagsverket, Plan Sverige, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, Stiftelsen Tryggare Sverige, Ungdomens Nykterhetsförbund, United Sisters (Fryshuset)
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm