– En helhetssyn på skolans
uppdrag och verksamhet

Referensuppdrag/uppdragsgivare

Myndigheter

 • Brottsförebyggande rådet (Inom ramen för regeringsuppdrag)
 • Finansinspektionen
 • Myndigheten för Skolutveckling
 • Skolverket (Inom ramen för regeringsuppdrag)
 • Statens Folkhälsoinstitut/Folkhälsomyndigheten
 • Vägverket

Länsstyrelser

 • Länsstyrelsen Kronoberg
 • Länsstyrelsen Norrbotten
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Länsstyrelsen Stockholm
 • Länsstyrelsen Södermanland
 • Länsstyrelsen Värmland
 • Länsstyrelse Västerbotten
 • Länsstyrelsen Västernorrland
 • Länsstyrelsen Västmanland
 • Länsstyrelsen Östergötland

Landsting

 • Landstinget Jämtland
 • Landstinget Kronoberg
 • Landstinget Kalmar län
 • Landstinget Örebro län

Kommuner

 • Eslöv
 • Gotland
 • Göteborg Stad
 • Härryda
 • Högsby
 • Järfälla
 • Kristianstad
 • Lysekil
 • Malmö stad
 • Mora
 • Munkfors
 • Nacka
 • Nynäshamn
 • Sundsvall
 • Sunne
 • Stockholm stad
 • Trelleborg
 • Umeå
 • Och många fler…..

Organisationer

 • A Non Smoking Generation
 • Barn till ensamma mammor, Fryshuset
 • Cancerfonden
 • Exit, Fryshuset
 • IQ Initiativet
 • Operation Dagsverket
 • Plan Sverige
 • Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle
 • Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Ungdomens Nykterhetsförbund
 • United Sisters, Fryshuset
© Copyright 2015
Niklas Odén
E-post: niklas@skoluppdraget.se
Tel: 070 637 05 02
Webb: skoluppdraget.se
Skoluppdraget.se
Links of Importance Niklas Odén AB
Bondegatan 21 Julius hus/Happen
116 33 Stockholm